Naschoolse opvang

Kinderen van de buitenschoolse opvang worden op school opgehaald en ontvangen in hun stamgroep. Daar kunnen ze hun verhaal kwijt aan tafel tijdens het gezamenlijk drinken en fruit eten. Daarna nemen ze deel aan een activiteit.

Het Avontuur Kinderopvang Eindhoven werkt samen met BS De Talisman Seringenstraat en Saltoschool Floralaan

Het Avontuur Kinderopvang Waalre werkt samen met BS De Meent en BS De Drijfveer

Voorbeelden van workshops en activiteiten zijn:

  • Natuur
  • Muziek
  • Koken in het kinderkookcaf√©
  • Houtbewerking
  • Sport en spel in de BSO tuin of in het park
  • Creatief of technisch bezig zijn

Tijdens de schoolvakanties zijn de kinderen hele dagen op de buitenschoolse opvang. Er worden dan ook uitstapjes georganiseerd, zoals naar de speeltuin, het bos of de kunstijsbaan.