Kwaliteit

Het Avontuur Kinderopvang voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen, die gesteld worden aan de kinderopvang en beschikt over een vergunning van de gemeente. Er worden regelmatig controles uitgevoerd door de GGD, de Brandweer, de Arbeidsinspectie en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Inspectierapporten locatie Eindhoven

Inspectierapporten locatie Waalre

Oudercommissie

Het Avontuur Kinderopvang heeft een betrokken oudercommissie. De oudercommissie komt éénmaal per 6 weken bij elkaar en brengt advies uit over de volgende onderwerpen:

  • Het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • Pedagogisch beleid
  • Voedingsbeleid
  • Beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Klachtenregeling
  • Tariefswijzigingen

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de oudercommissie? Je kunt je hiervoor per e-mail aanmelden.

Locatie Eindhoven: OChetavontuurkinderopvang@gmail.com

Locatie Waalre: oudercommissiehetavontuur@gmail.com

Klachtenregeling

Het Avontuur Kinderopvang is geregistreerd bij de bij Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar de klachtenkamer Kinderopvang onder valt. Een exemplaar van het klachtenreglement is op verzoek verkrijgbaar.