Horizontale groepen

Het werken in horizontale groepen houdt in, dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten.

Locatie Eindhoven werkt met de horizontale groepen: 0 tot 15 maanden, 15 maanden tot 2 jaar en 3 maanden, peuters tot 3 jaar en peuters van 3 tot 4 jaar.

Locatie Waalre werkt met de horizontale groepen: 0 tot 1,5 jaar, 1,5 tot 2,5 jaar en 2,5 tot 4 jaar.

Het werken in horizontale groepen heeft ten opzichte van de verticale groep, waar kinderen van nul tot vier jaar bij elkaar in één groep zitten, grote voordelen:

  • Aandacht kan specifiek aangepast worden aan de behoeften van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd
  • De groepsruimten en het speelgoed kunnen zo goed mogelijk aangepast worden op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind
  • Er kunnen gespecificeerde pedagogisch medewerkers worden ingezet per leeftijdsgroep
  • In verticale groepen ligt de focus meer op de verzorging van de jongste kinderen en dit kan ten koste gaan van aandacht, activiteiten en focus op ontwikkeling voor de grotere kinderen
  • Horizontale groepen zijn veiliger, peuters spelen van nature wilder dan baby’s en dreumesen
  • In verticale groepen richten de kinderen zich meer tot de pedagogisch medewerkers dan tot de andere kinderen, ook verbaal. Daarentegen richten de kinderen in horizontale groepen zich meer tot elkaar; ze praten, spelen en verkennen meer samen

Een aparte peutergroep is het ideale klimaat om peuters te laten te ontdekken, groeien en ontwikkelen. Het geeft pedagogisch medewerkers de kans om te focussen op voorbereiding op de basisschool en het geeft de oudere kinderen de kans zich te optimaal te ontwikkelen.

Indien je meer wilt lezen over de voordelen van horizontale groepen, klik dan hier voor wetenschappelijke onderzoeken van bekende pedagogen.