De vier opvoedingsdoelen

Het Avontuur Kinderopvang volgt de vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen die door Prof. Riksen-Walraven opgesteld zijn:

  • Het bieden van emotionele veiligheid: Een veilige basis creëren, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door deze geborgenheid zal het kind zich goed kunnen ontwikkelen.
  • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie: Hiermee wordt gedoeld op het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei soorten problemen op de juiste manier aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  • Het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie: Hieronder valt een heel scala aan sociale vaardigheden, zoals het meeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, samen delen met andere kinderen, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten met andere kinderen. Juist bij de kinderopvang kunnen we kinderen extra sociale ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden.
  • Het meegeven van waarden en normen: Kinderen moeten de kans krijgen om waarden en normen te leren, de cultuur eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.